Nota legal

creusimatgeiso.cat, creus.cat i creus-hifi.com són dominis d'Internet titularitat de Creus Electrònica de Consum, S.L., CIF B60040854, C/ Torres i Bages, 2A, Local 4, 08201 Sabadell (Barcelona).

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Creus Electrònica de Consum, S.L., que ha confeccionat aquest lloc web amb cura i de bona fe. Tot i així, Creus Electrònica de Consum no pot garantir la completa veracitat, exactitut, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels continguts, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguéssin resultar de l’ús o de la presa de decisions en funció d’aquests.

Tanmateix, Creus Electrónica de Consum, S.L. eximeix tota responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació continguda en aquest Web. Cada usuari és exclusivament responsable de les conseqüències que pot comportar l’ús que en faci.

El Web pot contenir enllaços a altres pàgines o llocs Web per un propòsit informatiu, la qual cosa no implica de cap manera la responsabilitat o aprobació de Creus Electrònica de Consum sobre els seus continguts.

Política de Privacitat
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que les dades subministrades, inclòs el correu electrònic, i que resulten necessàries per tal de donar resposta als serveis o qüestions solicitades pels usuaris, s'incorporaran a un arxiu de dades de caràcter personal, del qual n'és responsable Creus Electrònica de Consum, S.L.

En qualsevol moment, el cessionari pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte de les seves dades enviant un correu electrònic a l'adreça creus@creusimatgeiso.cat
Creus Imatge i So - C/Torres i Bages, 2A, Local 4 - 08201 Sabadell - Tel. 937 258 568 - creus@creusimatgeiso.cat
Seguiu-nos a Facebook
Seguiu-nos
a Facebook
Les nostres Ofertes periòdiques
Rebre els nostres
Butlletins i Ofertes